Ο Γιάννης Βοσκόπουλος όταν ήταν νομάρχης είχε κάνει κατάτμηση έργων στο 65 % του προυπολογισμού και μας έλεγε πως βοηθάει κατ αυτόν τον τρόπο τους εμπειροτέχνες του νομού.

Ως δήμαρχος ο Γιάννης Βοσκόπουλος και καλός μάλλον ή ίσως  οικογενειάρχης, δείχνει να θέλει να στηρίξει τις οικογένειες των δημοτικών του συμβούλων! και δίνει όχι ένα αλλά δεκάδες στον σύζυγο ή στη σύζυγο, στον αδελφό, στον γαμβρό κτλ. Τυχαίο; Δε νομίζω!

Γι αυτό κι εσείς, αν θέλετε ψηφίστε τους συμβούλους του Γιάννη Βοσκόπουλου! Στηρίξτε κι εσείς με τη ψήφο σας τον οικογενειακό τους προυπολογισμό!
Για να ξέρετε τι ψηφίζετε σας το λέω... Εσείς τους ψηφίζετε, αυτοί μαζεύουν τις ψήφους σας και ο Βοσκόπουλος δίνει  ένα σωρό έργα σε συγγενικά τους πρόσωπα!


Το ξέρετε πως ο κ. ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)


είναι παντρεμένος με τη κ. Βέσιου Μελπομένη; Η σύζυγος λοιπόν του κ. Καρακόλη κατάφερε και ενοικίασε 92 δημοτικά στρέμματα με 15 ευρώ το στρέμμα, ενώ ο προηγούμενος ενοικιαστής πλήρωνε 100 -110 ευρώ το στρέμμα! Αυτό είναι να έχεις σύζυγο δημοτικό σύμβουλο του Γιάννη Βοσκόπουλο! Στηρίξτε με τη ψήφο σας τον κ. Καρακόλη! Θα στηρίξετε και την οικογένειά του!

92 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΒΕΣΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Είναι δυνατόν! 92 στρέμματα δημοτικής γής, μόνο 1380 ευρώ! (χίλια τριακόσια ογδόντα ευρώ) Έτσι διαχειριστήκατε τη δημοτική περιουσία!
 
 
 

 
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ            ΑΝΤΙΓΟΝΗ  του      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
 
Ο κ. Λαζαρίδης Ευάγγελος είναι και αυτός ένας ευτυχής ή τυχερός σύζυγος! Έχει σύζυγο επίσης δημοτική σύμβουλο του κ. Βοσκόπουλου! Στηρίξτε με τη ψήφο σας, σας παρακαλώ και την οικογένεια Λαζαρίδη! ΣΥΝΟΛΙΚΑ ο κ. Λαζαρίδης πήρε έργα με απ ευθείας ανάθεση 132.375,86 ευρώ (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ και τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ! Τα ψιλά δεν τα βάζω1
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/73548
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.231,20            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/33723
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 6.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΙ-Λ1Κ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 6.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΙ-ΖΒ1
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΨΩΗΙ-Π5Σ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 5.412            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΗΩΗΙ-ΨΩΝ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.609,96            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΗΩΗΙ-ΞΒ9
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.674            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β417ΩΗΙ-ΣΨΜ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.200            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΓΩΗΙ-ΡΕΤ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΗΩΗΙ-ΦΒΞ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 2.324,70            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΩΗΙ-5ΣΓ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.870,80            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΩΗΙ-2ΓΕ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.231,20            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΩΗΙ-ΛΑΩ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΗΥΩΗΙ-5Μ8
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.464,40            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/134243
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.498,80            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/11868
ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000,00            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/11693
 
 
 

ΓΚΕΛΕΒΙΤΣΗ         ΦΑΝΗ            του      ΠΕΤΡΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Τυχερή και η οικογένεια του κ. Γεννηματά Βασιλείου! Τρέχει η σύζυγός του κ. Γκελεβίτση Φανή του Πέτρου να μαζεύει τις ψήφους σας για τον συνδυασμό Βοσκόπουλου και ο σύζυγός της Γεννηματάς Βασίλειος  «μαζεύει» έργα!  Τι πήρε μα απ ευθείας ανάθεση; Μόνο 84.682, 15 ευρώ!  Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ!  Ούτε εκατό χιλιάδες ευρώ! Τα ψιλά δεν τα βάζω!
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 12.300,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%94%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9C%CE%A8%CE%A7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 1.205,40            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B9%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%99-0%CE%A7%CE%A7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 4.674,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B5%CE%A9%CE%97%CE%99-022
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 6.519,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%9C%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9A%CE%A4%CE%A1
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 4.950,75            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%9D3%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%97%CE%9A%CE%92
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%963%CE%A9%CE%97%CE%99-9%CE%9D%CE%A9
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 3.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%931%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9D%CE%A5%CE%9A
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 12.100,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%931%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%975%CE%9D
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 6.200,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9D%CE%9B%CE%9B
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 8.733,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A68%CE%A9%CE%97%CE%99-19%CE%98
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 12.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%99-0%CE%93%CE%A5
 
 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΠΟΛΠΑΤΖΗ       ΣΟΦΙΑ           του      ΘΕΟΧΑΡΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Άλλη μία χαρούμενη οικογένεια είναι και αυτή του ζεύγους Ευθυμιάδου – Πολπατζή Σοφίας και του Μιχάλη Πολπατζή! Δημοτική σύμβουλος η σύζυγος! Εργολάβος ο σύζυγος! είναι ένας ακτύπητος συνδυασμός. Ενισχύστε κι εδώ τον θεσμό της οικογένειας με τη ψήφο σας! Πάρτε κι εσείς κ. Πολπατζή για να μη σας τα χρωστάμε! 146.992,25 ευρώ, εκατό σαράντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και κάτι ψιλά,  είναι καλά;
 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΧ8ΩΗΙ-ΡΧΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 6.800            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/457ΡΩΗΙ-ΥΓΛ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΤΩΗΙ-Δ5Χ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β43ΦΩΗΙ-ΩΩΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Σ1ΩΗΙ-ΗΦΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 4.821,50            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΒΠΩΗΙ-5ΕΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 4.950,75            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΩΗΙ-19Ε
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 4.920,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ19ΩΗΙ-78Ω
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ19ΩΗΙ-ΔΚΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓΔΩΗΙ-ΛΒΘ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 6.500            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΨΩΗΙ-Φ36
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 7.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/457ΕΩΗΙ-ΧΗΡ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ7ΩΗΙ-ΗΚΔ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΩΗΙ-ΠΑ3
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 12.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΘΡΩΗΙ-ΞΡΧ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ (ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΠΑΤΖΗ) 4.000            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Σ1ΩΗΙ-Ν1Δ
 


 
ΖΑΕΚΗΣ       ΑΝΤΩΝΙΟΣ  του      ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εδώ τώρα έχουμε το αντίστροφο. Ο σύζυγος  Ζαέκης Αντώνιος είναι δημοτικός σύμβουλος και η σύζυγος Δελκούση Ελένη  παίρνει έργα! Κι εδώ μη παραλείψετε να στηρίξετε τον θεσμό της οικογένειας με τη ψήφο σας!  92. 060,91 ευρώ , ενενήντα δύο χιλιάδες εξήντα ευρώ
 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 2.908,70            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β45ΝΩΗΙ-ΗΥ5
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 857,55
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.606,35            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΖΩΗΙ-ΞΛ5
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.759,33            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΑΣΩΗΙ-ΚΥΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.628,74            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΓΩΗΙ-ΖΟ1
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.805,24            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΓΩΗΙ-ΘΥ4
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.395,53            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΓΩΗΙ-ΨΥΖ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.102,54            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-6Ν9
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.180,80            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-Ξ01
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 664,44            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-ΑΨΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 827,42            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-Κ1Β
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.763,91            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΩΗΙ-ΘΧΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.968,09            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΩΗΙ-Δ5Φ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 472,32            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓ1ΩΗΙ-ΞΛ8
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 648,21            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓ1ΩΗΙ-4ΛΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 971,70            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΡΝΩΗΙ-0ΛΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.078,71            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΡΝΩΗΙ-ΝΦΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 354,24            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΒΩΗΙ-7ΦΓ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 612,17            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΒΩΗΙ-2ΣΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.194,30            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β45ΝΩΗΙ-ΙΙΩ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 2.908,70            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β45ΝΩΗΙ-ΗΥ5
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 857,55            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β45ΝΩΗΙ-002
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 3.383,70            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β45ΑΩΗΙ-59Υ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 5.133,03            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β43ΞΩΗΙ-Ο7Δ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.301,34            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β491ΩΗΙ-ΒΗΟ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.777,10            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β491ΩΗΙ-9ΦΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.638,11            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΗΩΗΙ-ΓΣΜ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.259,24            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΗΩΗΙ-4ΤΨ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 5.235,12            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΩΓΩΗΙ-ΚΑ9
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 4.491,96            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΖ2ΩΗΙ-ΣΣΖ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 2.167,20            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΙ-Α98
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.834,20            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΙ-ΓΝΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.732,45            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/457ΦΩΗΙ-59Ο
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 2.080,91            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/456ΥΩΗΙ-Χ6Θ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ (ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ) 1.460,01            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΨΨΩΗΙ-ΚΝ7
 
 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ          του      ΠΕΡΙΚΛΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
 
Τι καλό παιδί η Κωνσταντίνου Ελένη! Και ο πατέρας Περικλής ευτυχής υποθέτω! Έ, να μη πάρει κι αυτός κανένα εργάκι με απ ευθείας ανάθεση!
13. 207,15
 Μα γιατί μόνο δέκα  τρεις χιλιάδες ευρώ και κάτι ψιλά; Θα σε μαλώσω δημαρχούκο!
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (ΠΕΡΙΚΛΗ) 4.551,00          http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%97%CE%99-000
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (ΠΕΡΙΚΛΗ) 2.337,00          http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92417%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%A02%CE%93
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (ΠΕΡΙΚΛΗ) 2.626,05          http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45%CE%A8%CE%A8%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9C%CE%A3%CE%A1
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ (ΠΕΡΙΚΛΗ) 3.653,10          http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B92%CE%A9%CE%97%CE%99-730
 


 
ΛΟΥΚΑΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           του      ΤΡΑΪΑΝΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 20.257,25 είκοσι χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ ! στην οικογένεια Λουκά
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 1.850,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΓΜΩΗΙ-ΘΤΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 3.225,54            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΓΜΩΗΙ-ΣΦΔ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 586,25   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β43ΕΩΗΙ-ΤΣΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 4.085,72            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Σ1ΩΗΙ-Ι92
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 1.167,10            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΩΩΗΙ-ΝΦΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 1.148,64            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΩΩΗΙ-7Ε4
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 1.055,46            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΩΩΗΙ-ΗΜΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 1.471,49            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΤΩΗΙ-ΥΤ0
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ"  1.185,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΤΩΗΙ-ΑΟΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 993,58   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΛΩΗΙ-0Η8
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 564,31   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΛΩΗΙ-Ψ84
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 957,85   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΛΩΗΙ-Μ1Ν
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 996,92   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΛΩΗΙ-ΙΤ7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ "ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΑ ΟΕ" 969,39   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ0ΕΩΗΙ-1ΨΩ
 


ΜΑΡΚΟΥ      ΠΑΝΤΕΛΗΣ του      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) Αυτός είναι και δημοτικός σύμβουλος και εργολάβος!  40.507,93 σαράντα χιλιάδες πεντακόσια επτά ευρώ!
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000    http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΧΖΩΗΙ-6ΑΓ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000    http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΟΟΩΗΙ-7ΣΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 6.250      http://static.diavgeia.gov.gr/doc/457ΦΩΗΙ-Ι7Ω
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.566,87 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΟΖ2ΩΗΙ-ΜΤ7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 5.691,06 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΧΩΗΙ-4ΟΓ
 


ΤΑΤΣΙΔΗΣ   ΚΟΣΜΑΣ      του      ΦΩΤΙΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Ο γαμβρός του κ. Κοσμά Τατσίδη,  Νικ. Τρικιλίδης , αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει και από τη Νομαρχία Βοσκόπουλου γύρω στις 250.000 ευρώ έργα! Υποθέτω πως δεν έχει διαφύγει της προσοχής των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης! Ας το ξαναδούνε το θέμα!  182.572,38 Εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ πήρε τώρα!
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.920,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ45ΩΗΙ-ΧΝ3
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.892,94            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΒΠΩΗΙ-ΣΗΡ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.263,55            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/55711
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.954,44            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΘΩΗΙ-9ΚΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.920,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛ5ΩΗΙ-7ΧΒ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ19ΩΗΙ-ΟΩΨ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 9.003,60            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/116626
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 5.000,00            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/128289
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/121212
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΦΝΩΗΙ-ΝΞ3
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 6.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΙΚΩΗΙ-ΓΩΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.735,50            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ5ΩΩΗΙ-Β2Ο
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 1.180,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΤΩΗΙ-ΘΒΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 1.199,25            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΗΩΗΙ-Ρ0Φ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 2.650,08            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΥΩΗΙ-ΓΗΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 4.920,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛ5ΩΗΙ-1ΟΞ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 934,80            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1ΟΩΗΙ-ΕΔΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 6.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙ6ΑΩΗΙ-ΒΡΓ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 9.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΡΜΩΗΙ-ΘΩΜ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΗΩΗΙ-Ρ7Ρ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4576ΩΗΙ-ΙΗ0
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΙΩΗΙ-7ΩΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΡΠΩΗΙ-731
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 6.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Μ7ΩΗΙ-Ν8Β
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.498,22            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%9634
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΠΡΟ (ΤΡΙΚΙΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΦΓΩΗΙ-ΡΞΛ
 
 
 

ΤΣΕΛΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (ΝΤΕΝΙΚ)     του      ΠΑΥΛΟΥ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
 
Και τρέχει ο Ντενίκ και τρέχει ο Ντενίκ! Τώρα για ψήφους ή για έργα δεν ξέρω, αλλά τρέχει!  115 329,06 εκατό δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ! αυτά κυνηγάει ο Ντε νίκ. Το δεκάρικο το πήρε δεν το πήρε, δεν ξέρω. Ε και εκατό χιλιάδες δεν είναι και λίγα!
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 14.498,00 ΤΟ 2014 >5000 ΕΥΡΩ =>  ΚΩΛΥΜΑ            http://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/134015
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.100,00 ΤΟ 2014 >5000 ΕΥΡΩ =>  ΚΩΛΥΜΑ      http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A6%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%99-%CE%A32%CE%91
 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 9.000,00 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α8ΚΩΗΙ-2ΒΖ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.993,80 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔ8ΩΗΙ-ΤΗΠ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.993,80 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΑΦΩΗΙ-ΑΥΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.959,36 ΤΟΝ 4/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ56ΩΗΙ-ΛΑΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.944,60 ΤΟΝ 7/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ45ΩΗΙ-Χ2Κ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428,00 ΤΟΝ 7/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ45ΩΗΙ-ΔΧΔ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.981,50 ΤΟΝ 7/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΒΠΩΗΙ-ΩΦΒ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428,00 ΤΟΝ 9/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΘΩΗΙ-ΧΞΟ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.981,50 ΤΟΝ 9/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-ΧΛΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.870,80 ΤΟΝ 9/2013   http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΣΩΗΙ-ΠΛΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428,00 ΤΟΝ 10/2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΑΩΗΙ-3ΧΧ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.870,80 ΤΟΝ 10/2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛ5ΩΗΙ-Χ2Ξ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 3.972,90 ΤΟΝ 11/2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ14ΩΗΙ-83Η
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 4.428,00 ΤΟΝ 11/2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ12ΩΗΙ-Μ47
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 18.450,00 ΤΟΝ 2/2014 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕΛΩΗΙ-ΠΨΔ
Συγχωρείστε με φίλοι κρουά, ατελείωτες αυτές οι απ ευθείας αναθέσεις! Με κούρασαν οι αριθμοί! Συνεχίστε τη πρόσθεση των χιλιάδω ευρώ εσείς!
 
ΔΑΛΑΚΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ     του      ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 2.804,40 ΤΟΝ 10/2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΠΩΗΙ-ΘΙΠ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.936,00 ΤΟΝ 3/2014       http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΚ5ΩΗΙ-Σ9Κ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 956,41 ΤΟΝ 3/2014          http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΚ5ΩΗΙ-Λ6Ξ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.156,26 ΤΟΝ 4/2014       http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΗ2ΩΗΙ-0ΦΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.527,23 ΤΟΝ 4/2014       http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΗ2ΩΗΙ-ΩΚ2
ΣΥΝΟΛΟ >5000 ΕΥΡΩ =>  ΚΩΛΥΜΑ     
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 3.997,50 ΤΟ 2011         http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α5ΧΩΗΙ-6Ξ7
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.951,90 ΤΟ 2011       http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4Α5ΧΩΗΙ-1ΒΦ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 5.000,00 ΤΟ 2012         http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΜΩΗΙ-ΑΗ5
 
 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        του      ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΡΑΠΟΥ
Καλός πατέρας ο κ. Αγγελίδης Αλέξανδρος! Με τις δικές σας ψήφους εξασφάλισε και κανένα εργάκι για τον γιό του , Αγγελίδη Γεώργιο!
 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΟ (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 1.081,17            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΙ-Ν64
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΤΟΝ ΓΙΟ  (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 550,02            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΙ-ΙΣΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΤΟΝ ΓΙΟ (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 1.574,98            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4577ΩΗΙ-254
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΤΟΝ ΓΙΟ (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 12.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β44ΥΩΗΙ-Π9Π
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΤΟΝ ΓΙΟ  (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 14.960,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΞΩΗΙ-2ΙΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 6.000,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΜΩΗΙ-Ε6Σ
 
ΠΕΣΣΙΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ     του      ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΝ 10/2013 12.000,00 >5000 ΕΥΡΩ =>  ΚΩΛΥΜΑ            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΗ0ΩΗΙ-ΘΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000,00           http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΣΤΩΗΙ-ΔΕΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.200,00           http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΡΩΗΙ-Π04
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 12.000,00           http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΜΚΩΗΙ-0Ψ6
 
ΣΙΩΜΟΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του      ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΡΑΧΗΣ
 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 1.950,78            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β43ΦΩΗΙ-3ΦΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 615,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΦ2ΩΗΙ-Λ13
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 4.500,00            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΑΩΗΙ-Ξ79
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 4.088,52 ΤΟΝ 9/2013            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ9ΙΩΗΙ-Υ56
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 1.142,96 ΤΟΝ 2/2014            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΕ9ΩΗΙ-ΣΒΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.) 1.491,62 ΤΟΝ 2/2014            http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΚΘΩΗΙ-018
 
 

Εσείς κ. Αριστείδου τι λέτε; Ο αδελφός σας Γιάννης Αριστείδου, πήρε κανένα εργάκι από τον δήμο Φλώρινας; Κανένα εντυπάκι, καμιά αφισούλα, κανένα προγραμματάκι;


H  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
 
 
 
 

 

35 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Ντορη τον αδικίες τον Λουκά. Λίγα μου φαίνονται. Για ψάξε καλύτερα.

Ανώνυμος είπε...

Εσείς κρούα???????Μήπως ντρέπεστε να δημοσιεύσετε τα δικά σας??Η μήπως τα τσεπώνετε απο αλλού?Συγνώμη για τον πληθυντικό αλλά εμείς είμαστε ευγενείς..

Ανώνυμος είπε...

Τους επιθεωρητάς πολλοί εμίσησαν, το χρήμα σίγουρα όχι εσείς

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

4.04 ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΓΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΣΕΠΩΜΑΤΑ. ΔΙΟΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΝΑ ΠΕΙΣ. ΠΡΟΣΕΧΕ ΑΛΗΤΑΚΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ . ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΡΩΣ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΚΥΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΛΗΤΕΣ ΜΙΛΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ !

Ανώνυμος είπε...

Κρουα αυτοαναγορεύεσαι σε κριτής των πάντων

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΦΙΣΕΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΒΟΛΕΥΤΗΚΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΡΗΚΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΝΦΛΩ!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΧΡΗΜΑ

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί οι "ευγενείς" που απήντησαν με κατηγορίες και ειρωνεία είναι αυτοί που έχουν χάσει τον ύπνο τους (φαίνεται και από την ώρα που έκαναν τις απαντήσεις άλλωστε).
Δυστυχώς για αυτούς τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και ενδεικτικά των εξαρτήσεων, των συμφερόντων και γενικότερα της λογικής με την οποία διοικείται ο Δήμος τρία χρόνια τώρα.
Κάθε μέρα έρχεται στο φως μια ακόμα πτυχή του βίου και της πολιτείας του Βοσκόπουλου και αυτών που τον πλαισιώνουν. Τα στοιχεία που δημοσιεύεις Κρουά δείχνουν για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα που λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα καταλάβαμε τι εννοούσαν τα φερέφωνα όταν έλεγαν ότι "ακόμα μετράνε ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΕΡΓΑ" στην παρουσίαση του συνδυασμού του Βοσκόπουλου...

Οι απευθείας αναθέσεις των ΕΡΓΩΝ πραγματοποιούνταν με συγκεκριμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε συγκεκριμένους ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Σε μία εποχή που Έλληνες αυτοκτονούν από ανέχεια, που Ελληνόπουλα ξενιτεύονται και που έχουν γονατίσει οι πάντες τέτοια φαινόμενα ΜΟΝΟ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΤΙΜΗ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ. Αυτά τα αίσχη νομίζω επιτέλους ότι πρέπει να προκαλέσουν το ενδιαφέρον Σας!

Ανώνυμος είπε...

Κάτι μου λέει ότι ο μπαμπάς της κυρίας Κωνσταντίνου θα πάρει και άλλες αναθέσεις! Ο Δήμαρχος μας τέτοια ταλέντα δεν τα αφήνει αναξιοποίητα! Εκτός και αν βάλει βέτο η Ζέτα .......

Ανώνυμος είπε...

LAMOGISTAN !
Λαμόγιας (ο) (λαϊκ. - κακόσ.) ο αβανταδόρος. συνήθ. ως επίρρ. λαμόγια στη ΦΡ. (αργκό) την κάνω λαμόγια εξαπατώ κάποιον (συχνά και εξαφανίζομαι) ή δεν εμφανίζομαι, δεν πηγαίνω κάπου, ενώ είχα συμφωνήσει να πάω. Αυτά τα λέει ο Μπαμπινιώτης ...... ΟΥΣΤ ΛΑΜΟΓΙΑ!

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΑΛΛΑ Ο ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

6.43 αυτά αν τολμήσεις να τα πεις σε ένα δικαστήριο π.χ., η απάντηση θα είναι πως μία εφημερίδα είτε εντυπη είτε ηλεκτρονική, μπορεί να κάνει τέτοια ακριβώς δημοσιεύματα από ενδιαφέρον για τη σωστή ενημέρωση. Μιλάμε ανόητε για διαχείριση δημόσιου χρήματος. Ναι λοιπόν, η κρουά αίναι η μόνη στο τοπικό τύπο που δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Γι αυτό σκάσε και κολύμπα.

Ανώνυμος είπε...

Τον λόγο έχει από δω και πέρα η δικαιοσύνη. Κρουα, ειμαι σίγουρος οτι τα καλυτερα τα έχεις αφήσει για μεσοβδόμαδα

Ανώνυμος είπε...

ΚΡΟΥΑ, Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Καλό είναι να τα βλέπουν τα υπόλοιπα κορόιδα του συνδυασμού του Βοσκού που τρέχουν σαν παλαβοί ζητώντας σταυρούς και άλλοι τα οικονομάν και πλουτίζουν Α ΡΕ ΘΥΜΑΤΑ !!!

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο στον κυριο Καρακολη.κατα τα αλλα εμενα μου κουνησε το δαχτυλο του.λεγοντας μου οτι εισηγηθηκα να φυγουν απο τα σχολεια ολες οι καθαριστριες γιατι αρκετα δουλεψαν να μπουν καινουργιες.......ειχε ξεχασει φαινετε τα δικα του ατοπιματα.......ηρθαν οι εκλογες και τωρα χτυπανε αυτοι τις δικες μας πορτες.......ελπιζω ο κοσμος να σκεφτει διπλα και τριπλα πριν να παει στις καλπες....ευχαριστο για το χρονο σας.......

Ανώνυμος είπε...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ?ΤΟ ΡΗΘΕΝ ''ΕΣΕΙΣ ΤΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ,ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ'' ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ?ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω πολυ Δοριτα , μας εκανες μεγαλη χαρη , μας ανοιξες τα ματια , γιατι καποιοι εδω μεσα -που χρονια μας χρωστανε ,που εχουν δηλωσει στα δικαστηρια ( πτωχευση) με λιγα λογια μας κοροϊδεύουν ΛΑΜΟΓΙΑ

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ.
ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΜΩΡΕ. ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΠΩΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ; ΕΙΣΤΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ!

Ανώνυμος είπε...

Το κορυφαίο είναι πως τα στοιχεία αυτά είναι αναδημοσίευση (ουσιαστικά), εφόσον υπάρχουν στο Διαύγεια, ο ΦΛωρινιώτης όμως θέλει μασημένη τροφή αφενός, αφετέρου είναι πλέον πασιφανές πως ακόμα και αυτός που ΘΕΛΕΙ να ξυπνήσει, δεν ξέρει που να ψάξει ώστε να αποκτήσει την κοινόχρηστη (Διάυγεια βλέπε) γνώση. Όταν ψηφίζεις με κλειστά μάτια δεν έχεις δικαίωμα παραπόνων. Αν και είμαι πλέον σίγουρος πως ο Φλωρινιώτης δεν ψηφίζει με κλειστά μάτια. Γνωρίζει πολύ καλά τι ψηφίζει. Γνωρίζει ποιός είναι ο Βοσκόπουλος και ο κάθε Βοσκόπουλος και ψηφίζει ελπίζοντας πως θα έχει τα οφέλει που έχουν οι λίγοι που "απέχουν" απο την δημόσια κριτική Τοπικών αρχόντων (οι ευνοημένοι είναι αυτοί, έτσι για να καταλαβαινόμαστε). Άρα, για όσους δεν καταλάβανε η ΦΛώρινα είναι χωρισμένη σε τρια κομμάτια. Στους ευνοημένους που ράβουν το στόμα τους (όχι πάντα απ'ότι φαίνεται πιο πάνω) και τρίβουν τα χέρια τους ελπίζοντας στην επανεκλογή και τις χρυσές μέρες, Στους μη ευνοημένους που ουρλιάζουν όλη μέρα στα blogs για την κοινωνική αδικία (ξυστ'α.......... σου....) και το μέλλον της Φλώρινας ενώ ο διακαής πόθος τους είναι να βρεθούν κι αυτοί στη θέση των ευνοημένων να φάνε ένα ξεροκόμματο απο την πίτα και Στους ημιεπαναστάτες που πραγματικά ελπίζουν για κάτι καλύτερο, αναζητωντας έναν άνθρωπο που θα βάλει μπρος και θα πάει τη Φλώρινα ένα βήμα παραπέρα.... (όχι προς τα Σκόπια.... προς την ανάπτυξη...). Ο καθένας σας γνωρίζει πολύ καλά που ακριβώς ανήκει. Κι εγώ και η Κρουά και όλοι σας. Όλο αυτό οφείλεται στην κακομοιριά μας και την ανικανότητά μας να πράξουμε έστω και στο ελάχιστο για το κοινό καλό και όχι για το καλό του κώλου μας. Κρουά θέλω με δυό λόγια να γράψεις τι θα έκανες αν ήσουν Δήμαρχος της Φλώρινας (περιέργεια πες το). Μη με βρίσεις. Μαζί σου είμαι αλλά απο άλλη οπτική γωνία. Σίγουρα βάζω στοίχημα πως δεν "παίζεις" εκτός πεδίου μάχης διαπλεκόμενων συμφερόντων. Εντός είσαι κι εσύ για τους δικούς σου λόγους φυσικά. Πέραν τούτου όμως θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για τη Φλώρινα. Ως εφημερίδα κάτι θα έχεις να πεις. (αστειεύομαι. Ως άνθρωπος εννοώ)
υ.γ. για τόσο μικρή πόλη.... πολλά παιχνίδια ρε γαμώτο. Τ¨οσο όμορφη πόλη.... και τόσοι λίγοι άνθρωποι να αγαπούν τον τόπο τους σαν πατρίδα τους. Κρίμα.

Ανώνυμος είπε...

Ντόρις δεν έχουν ίχνος να το πω αξιοπρέπειας; άς το πώ...ο κοντός ξέρεις για ποιόν ΗΛΙΘΙΟ αναφέρομαι ήταν σήμερα στον πεζόδρομο πανω κάτω και μάλιστα το γλεντούσε σε κεντρικό τσιπουράδικο αργά το μεσημέρι. Για ποια αξιοπρέπεια για ποια ηθική και σεβασμό στους πολίτες μιλάμε;;; Τους φτύνεις και σε ευχαριστούν και παρακαλούν να τους φτύσεις κι άλλο ...Αυτιο όχι ψήφο αλλα τον πτσο μας θα πάρουν Βοσκόπουλος και τα κατσαμπακια αριστάκια καραγκιοζάκια θα πάρουν ...ΤΟΝ ΠΤΣΟ μας θα πάρουν και άυριο και το τελειωτικό την επόμενη Κυριακή..ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ...ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΕΣ...ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ...κι ας πάνε σε όποιον παπά μετά θέλουν να μονάσουν η να μετανιώσουν για όσα κάναν εδώ και 10 τουλάχιστον χρόνια...ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ

Ανώνυμος είπε...

μπραβο κυρια ντορη συμφωνω μαζι σας,εχουν φαει τοσοι και τοσοι και θελουν να φανε και απο εμας τα φτωχαδακια.βγαλτε ολους στην φωρα μην αφηνετε κανεναν!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

ΒΓΑΛΕ ΡΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΟΥΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΔΗ(ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ(ΑΛΤΙΝΗΣ-ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΛΠ)η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΕΙ ΚΟΚΟ......

Ανώνυμος είπε...

Μήπως γνωρίζει κανείς να μας πει πού εκτυπώνεται η Νόβα Ζόρα;

Ανώνυμος είπε...

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην κα Κουτουράτσα γιατί μας αποκαλύπτει τα αίσχη εξ αιτίας των οποίων δυσφημίζεται η πόλη μας. Οι Φλωρινιώτες όμως δε φαίνεται να συνέχονται απ το γεγονός αυτό και με την ολέθρια επιλογή τους συνετέλεσαν στη διαιώνιση της άθλιας αυτής κατάστασης. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας!

Ανώνυμος είπε...

Αέρα-αέρα να φύγει η χολέρα!

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι αυτήν την πόλη την έχουν μετατρέψει σε χαβούζα!

Ανώνυμος είπε...

Κα Κουτουράτσα σε σχέση με την λασπολογία που εξαπολύεται κατά του Καρακόλη έχω να σας παραθέσω τα παρακάτω....: Με αυτό το link (http://www.opekepe.gr/agrotemaxia.asp) σας παραπέμπω στην διαδικασία μίσθωσης Δημόσιας έκτασης από αγρότες με αντίτιμο 5ευρώ ανά στρέμμα!!!! Επίσης το Δημόσιο πουλάει στους αγρότες καταπατημένη δημόσια έκταση στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας(περίπου 80 ευρώ ανά στρέμμα) βλέπε παρ. 5 άρθρο 23 Ν.4061/2012. Εσείς πιστεύεται πως υπάρχει άνθρωπος που θα νοικιάσει έκταση με 100 ευρώ το στρέμμα.... Νομίζω τα σχόλια ως προς το αντίτιμο της μίσθωσης της κα Βέσιου είναι καθαρά συκωφαντικά και θα πρέπει να ανακαλέσετε..... Για τις υπόλοιπες απ΄ευθείας αναθέσεις δεν διαφωνώ που τις βγάλατε στην φόρα γιατί πρέπει να ξέρουμε τη ξαναψηφίσαμε....Καλό είναι πάντως να υπάρχει λογική σε αυτά που λέμε και που γράφουμε....

Ντόρη Κουτουράτσα είπε...


7.54 Γνωρίζεις τι θα πει η λέξη λασπολογία; Γνωρίζεις πως ο προηγούμενος ενοικιαστής πλήρωνε 100 - 110 ευρώ το στρέμμα; Εσένα δεν σε προβληματίζει η διαφορά των 85-85 ευρώ το στρέμμα που νοίκιασε η σύζυγος του κ. Καρακόλη; Μήπως θέλεις να σου πω και τη διαδικασία με την οποία κατοχυρώθηκε η έκταση στη κ. Βέσιου;Καλό είναι πάντως να υπάρχει λογική σε αυτά που λέμε και που γράφουμε....όπως το λες. Αλλά και να το κάνεις.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω πως δεν ανατρέξατε καν στα συνδέσμους που σας παρέπεμψα..... Μάλλον δεν θέλετε να ξέρετε τι γενικά ισχύει με τις μισθώσεις δημοσίων αγροτικών ακινήτων...... Με 100 ευρώ το στρέμμα αγοράζεις από το δημόσιο ενώ με 15-15 ευρώ το στρέμμα νοικιάζεις! Άμα ο προηγούμενος νοίκιαζε με 110 ευρώ το στρέμμα τότε καλό θα ήταν να μας το παρουσιάσετε στο μπλόκ σας, και αν όντως πλήρωνε τόσα μάλλον τον πιάσανε κορόιδο..... Τώρα άμα έχετε να προσάψετε κάτι άλλο στην κα Βέσιου και στον Καρακόλη κάντε το, πάντως τα 110 ευρώ το στρέμμα για ενοικιο αγροτικής γης είναι ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ποσό, ενώ τα 15 ΛΟΓΙΚΟΤΑΤΟ!!!

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...


10.12 αυτοί οι σύνδεσμοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι στον κ. Καρακόλη και τη σύζυγό του αν τους καλέσει κανένας εισαγγελέας. Αυτό για τη τιμή των 100 - 110 ευρώ δεν είμαστε οι μόνοι που το λέμε. Το είπε και ο κ. Κωνσταντινίδης στην ομιλία του. Αφού αμφισβητείς τα όσα γράφουμε και θέλεις να υπερασπιστείς τον κ. Καρακόλη, πέσ του να σου δώσει ένα αντίγραφο μίσθωσης από τον προηγούμενο και ρώτα τον με ποιές διαδικασίες το νοίκιασε η σύζυγός του.

Ανώνυμος είπε...

Αφού το είπε ο Στάθης πάω πάσο.... Είναι γνωστός βράχος ηθικής!!!! Πάντως πληροφοριακά εσείς το ανεβάσατε στο μπλόκ σας στις 16/5, ενώ ο Στάθης το ανέφερε στην ομιλία του στις 23/5... άρα μάλλον χρησιμοποίησε στοιχεία από το μπλόγκ σας. Εκτός αν εσείς έχετε την μαντική ικανότητα μια βδομάδα πριν να γνωρίζετε τι θα αναφέρει ο υποψήφιος Δήμαρχος στην κεντρική του ομιλία....

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...


10.42 με το να καταφέρεσαι κατά πάντων για να υπερασπιστείς το ζεύγος Καρακόλη, δεν το θεωρώ εξυπνάδα. Αν έχεις στοιχεία για να διαψεύσεις το δημοσίευμα , σε προκαλώ να το κάνεις. Εμείς έχουμε στοιχεία για να υπερασπιστούμε το δημοσίευμα και τον εαυτό μας αν χρειαστεί. Ακόμα και σε δικαστήριο..

Δημοσίευση σχολίου