11:00 π.μ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε από Εφημερίδα Κρουά - Κρουά |


Μια πολύ σημαντική  ευρωπαϊκή διάκριση για το  ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  αναφορικά με την  ευρωπαϊκή ερευνητική Επίδοση και Αριστεία για την περίοδο 2007-2010,  το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται μέσα στους 20 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Έρευνας με την καλύτερη επίδοση όσον αφορά   στην προσέλκυση Κοινοτικών  πόρων. Οφείλω να επισημάνω ότι η  κατανομή των  πόρων δεν γίνεται με εθνικές  ποσοστώσεις, αλλά με κοινά  και άκρως ανταγωνιστικά κριτήρια  για το σύνολο των ευρωπαϊκών  ερευνητικών φορέων που καταθέτουν ερευνητικές προτάσεις.  Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από τις βιομηχανικά ισχυρές χώρες της κεντρικής και βόρειας  Ευρώπης και εντείνεται από τις νεοεισερχόμενες χώρες οι οποίες διαθέτουν σημαντική ερευνητική κουλτούρα και κυρίως, αναδυόμενες αγορές. Μιλάμε για εκατοντάδες  ερευνητικά ινστιτούτα όχι μόνον από την Ευρώπη αλλά από όλες τις χώρες του κόσμου.

Ιδιαίτερα για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ), ένα περιφερειακό ερευνητικό ινστιτούτο που ξεκίνησε  να λειτουργεί την δεκαετία του 1990 με 4 ανθρώπους σε ένα μικρό γραφείο της ΑΕΒΑΛ  στην Πτολεμαΐδα και  σε μια περιφέρεια με ισχνότατες ερευνητικές εμπειρίες,  η επίδοση αυτή έχει πολλαπλή σημειολογία πρωτίστως για τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, αλλά και για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Επισυνάπτεται η συγχαρητήρια επιστολή (09 Σεπτεμβρίου 2011) της υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας  Αννας Διαμαντοπούλου προς τη Διεύθυνση και το Προσωπικό του ΕΚΕΤΑ.  

Ευάγγελος Καρλόπουλος
MSc Χημικός Μηχανικός

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/
Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ)

4ο χλμ. Πτολεμαΐδας Μποδοσακείου Νοσοκομείου
Τ.Θ. 95, 502 00 Πτολεμαΐδα
Τηλ : 24630-55300  Fax : 24630-55301
web site : www.lignite.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου