9:53 π.μ.

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αναρτήθηκε από Εφημερίδα Κρουά - Κρουά |

Αν δεν κάνω λάθος ο Πατέρας Νικόλαος είναι δημοτικός Σύμβουλος;  και έχει εκλεγεί στην Πρώτη;
Αν δεν κάνω λάθος ο Πατέρας Νικόλαος είναι εργολάβος χωματουργικών έργων;
Αν δεν κάνω λάθος ο δήμαρχος στις 20-9-2011,  με απ ευθείας ανάθσεη, υπέγραψε ένα εργάκι μόλις 12.000 ευρώ στον κ. Πατέρα για τον  καθαρισμού τoυ Δημοτικού Καταστήματος και αιθουσών των Τοπικών Κοινοτήτων :Αμμοχωρίου-Δροσοπηγής-Φλαμπούρου- Λεπτοκαρυάς-Περάσματος Κ.Υδρούσας-ΆνωΥδρούσας-Κολχικής-Τριανταφυλλιάς-Πολυποτάμου-Τροπαιούχου-Ατραπού-Αγίου Βαρθολομαίου της Δημοτικής ΕνότηταςΠεράσματος, από 01/06/2011 έως 31/12/2011.

Επειδή φοβάμαι πως δεν κάνω λάθος, ρωτώ:
Επιτρέπετε οι δημοτικοί σύμουλοι να παίρνουν έργα; Αν παίρνουν αυτό πως λέγεται;
Ο κ. Πατέρας από εργολάβος χωματουργικών το γύρισε σε συνεργείο καθαριότητας;
Όταν το έργο ξεκινάει τον Ιούνιο, η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφεται τον Σεπτέμβριο;

29 σχόλια :

ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΚΡΟΥΑ - ΚΡΟΥΑ είπε...

Στον κύριο που ήθελε να μας πει πως ο κ. Πατέρας ίσως είναι από το Φλάμπουρο, θα συνιστούσα να είναι λίγο πιο ευπρεπής στις εκφράσεις του αν θέλει να δημοσιεύουμε τα σχόλιά του. Διαφορετικά να προτιμήσει τα καταγώγια για δημόσιο διάλογο

Ανώνυμος είπε...

δεν εχεις καλες πληροφορίες . Ο Πατερας Νικολαος είναι από το Φλάμπουρο και δεν είναι δημ. σύμβουλος.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑ - ΚΡΟΥΑ είπε...

Για τον κ. Πατέρα αυτό που είναι ακριβέστατο είναι η σύμβαση, το ποσόν και το έργο που πήρε, καθώς και η ιδιότητά του ως εργολάβος χωματώρουργικών. Οι πληροφορίες μου λένε πως έχει σχέση με τον δήμο. Τώρα αν είναι από το Φλάμπουρο ή από την Πρώτη δεν αλλάζει την ουσία της καταγγελίας.

Ανώνυμος είπε...

σωστότατη η πληροφορία σας κ. Ντόρη. Ο Πατέρας είναι από τη Πρώτη.

papagr είπε...

Αγαπητή Ντόρη (ΚΡΟΥΑ-ΚΡΟΥΑ)επειδή τυχαίνει να γνωρίζω πως υπάρχει Πατέρας Νικόλαος στην Πρώτη αλλά και στο Φλάμπουρο με το ίδιο πατρώνυμο και με το αυτό αντικείμενο εργασίας ,καλό θα είναι να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα πρώτα και μετά να πέσουν οι κατηγορίες και το ανάθεμα... Είναι άδικο για κάποιον εκλεγμένο στην τοπική αυτοδιοίκηση να κατηγορείται για δημόσια έργα τα οποία εκ του νόμου δεν μπορεί να τα πάρει.
Καλό θα είναι να διευκρινιστούν καποια πράγματα και αν χρειαστεί να πέσουν και οι απαραίτητες συγγνώμες για να μην κηλιδώνονται αδικα ονόματα και υπολήψεις.

Ανώνυμος είπε...

Ας είμαστε λίγο σοβαροί όταν κάνουμε καταγγελίες εις βάρος ατόμων που είναι εκλεγμένα πρόσωπα. Η δημοσιογραφική δεοντολογία προυποθέτει την διαστάυρωση των πληροφοριών πριν την δημοσίευσή τους. Τυγχάνει να υπάρχουν 2 πρόσωπα με το ονοματεπώνυμο Νικόλαος Πατέρας του Μιχαήλ(και με ίδιο πατρώνυμο). Κάνω λάθος? Θα παρακαλούσα να μην δημοσιεύονται ανακρίβειες εις του βάρος του Νικόλαου Πατέρα του Μιχαήλ του εκλεγμένου προέδρου της Πρώτης. Δεν είμαστε εναντίον της τακτικής σας αλλά σιγουρευτείτε την επόμενη φορά πριν δημοσιεύσετε λασπολογίες! Περιμένω να ελέγξετε τις πληροφορίες που λάβατε και να ανακαλέσετε. Υιος Νικόλαου Πατέρα (του προέδρου Πρώτης) 17 χρονών και φανερά προσβεβλημένος!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑ ΚΡΟΥΑ είπε...

Αγαπητοί φίλοι, η δημοσίευση της σύμβασης θα μας απαλλάξει από τις αμφιβολίες.

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑ ΚΡΟΥΑ είπε...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ, 20/09/2011
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 33839
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Κ.Α. 10-6274.003
Απόφαση Ανάθεσης καθαριότητας Δημοτικού Καταστήματος Τοπικών
Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Περάσματος.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Σ
Αριθμ.Απόφ.: 913/2011
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρ. 86 του Ν.3463/2006Δ.Κ.Κ.( ΦΕΚ.Α΄114/2006).
2. Το άρθρ. 20 παρ.13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α).
3. Την με αριθ.35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Τ.Β.) Απόφαση Υπουργείου
Οικονομικών που ορίζει, για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών το
ύψος μέχρι του ποσού των 20.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).
4. Την με αρ.53/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την διάθεση της
ψήφισης με Κ.Α 10-6274.003, ύψους 12.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α).
5. Την κατατεθείσα προσφορά.
6. Την με αριθμ. 15/2011 απόφαση δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στους Αντιδημάρχους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών, καθαρισμού τoυ Δημοτικού Καταστήματος
και αιθουσών των Τοπικών Κοινοτήτων :Αμμοχωρίου-Δροσοπηγής-Φλαμπούρου-
Λεπτοκαρυάς-Περάσματος-Κ.Υδρούσας-ΆνωΥδρούσας-Κολχικής-Τριανταφυλλιάς-
Πολυποτάμου-Τροπαιούχου-Ατραπού-Αγίου Βαρθολομαίου της Δημοτικής Ενότητας
Περάσματος, από 01/06/2011 έως 31/12/2011,στον εργολάβο κ. Πατέρα Νικόλαο
του Μιχαήλ, συνολικού ποσού 12.000,00 € (μαζί με Φ.Π.Α), σύμφωνα με την
κατατεθείσα προσφορά του.
Β. Ο καθαρισμός στο Δημοτικό κατάστημα θα γίνεται καθημερινά και στις Τοπικές
Κοινότητες τέσσερις φορές μηνιαίως.
Γ. Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του Κ.Α. 10-6274.003,
με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού κτηρίων Δημοτικών Ενοτήτων» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, ποσού Δώδεκα χιλιάδων ευρώ
(12.000,00 €) στο όνομα του δικαιούχου κ.Πατέρα Νικόλαο του Μιχαήλ, με ΑΦΜ-
058971857.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος
ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΗΙ-9ΤΣ

Ανώνυμος είπε...

Συγνώμη αλλά ποιο μέρος του σχόλιου μου δεν κατανοήσατε? Και τα δύο πρόσωπα έχουν ίδιο πατρόνυμο(του Μιχαήλ). Πουθένα δεν αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης. Ευτυχώς που δημοσιεύσατε τη σύμβαση αυτη διότι φαίνεται ξεκάθαρα μέσω του Α.Φ.Μ. ότι πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Ξαναεπαναλαμβάνω ότι θα ήταν συνετο να διασταυρώνετε τις πληροφορίες σας πριν δημοσιευσεται μια τέτοιου είδους καταγγελία. Το Α.Φ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ 035637... (ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΦΜ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ). Γνωρίζετε περι του ασυμβίβαστου? Αν αμφιβάλεται για την εγκυρότητα του αριθμού θα σας παρακαλέσω να απευθυνθειτε στην Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Αυτή τη φορά απαιτώ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ!

Υιος Νικόλαου Πατέρα (του προέδρου Πρώτης) 17 χρονών και αυτή τη φορά όχι απλά προσβεβλημένος!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑ ΚΡΟΥΑ είπε...

Αγαπητέ υιέ Πατέρα, εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Αν διαβάσεις προσεκτικά το δημοσίευμα θα δεις πως στην αρχή θέτουμε δύο ερωτήματα.Για το αν ο ανάδοχος έχει σχέση με τον δήμο και αν ασχολείται με χωματουργικές εργασίες. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι η σύμβαση. Μήπως βιάστηκες να προσληθείς;

papagr είπε...

Νομίζω πως οφείλετε μετά απο αυτά τουλάχιστον μια συγγνώμη.......απο δω και έπειτα θίγονται &αναστατόνονται οικογένειες.

Ανώνυμος είπε...

Ως δημοσιογράφος οφείλαται να ερευνήσετε καλύτερα την υπόθεση.
Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ζητήσετε μια συγγνώμη απο τον 17χρονο που δεν αξίζει νυχτιάτικα να βλέπει να προσβάλεται το όνομα του πατέρα του,χωρίς λόγο.

Ανώνυμος είπε...

Άντε ρε Κρουά με τα φαντασματα και τους εφιάλτες που βλέπεις καθημερινά με τον Βοσκόπουλο, μας έπριξες...

Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ το διάβασα πολύ προσεκτικά. Μιλάτε συγκεκριμένα για τον Πατέρα Νικόλαο που έχει εκλεγεί στην Πρώτη και ασχολείται με χωματουργικές εργασίες. Δηλαδή φωτογραφίζεται τον πατέρα μου. Επειδή φοβαμαι πως κανετε λαθος και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε ξαναδιαβάστε εσείς τι γράψατε και ποιον θίγεται. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να ζητάμε συγγνώμη. Κακό είναι να κρυβόμαστε πίσω απο το δάχτυλο μας και να αμαυρώνουμε υπολήψεις πολιτών στο βωμό των προσωπικών μας αντιπαλοτήτων. Σας απέδειξα με το διαφορετικο Α.Φ.Μ. οτι προκειται για αλλο πρόσωπο στη σύμβαση αλλά μαλλον δεν θέλετε να δείτε την αλήθεια. Καλό θα ήταν να διακρίνετε τη διαφορά εργολάβου με τον εργολάβο χωματουργικών εργασιών. Σας παρακαλω να διευκρινίσετε για το άτομο το οποίο αναφέρεστε και έμμεσα κατηγορείτε! Δεν αμφισβητώ την σύμβαση απλά σας διορθώνω στο πρόσωπο για το οποίο αναφέρεστε.

Υιος Νικόλαου Πατέρα (του προέδρου Πρώτης) 17 χρονών!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΡΟΥΑ ΚΡΟΥΑ είπε...

Αγαπητοί κύριοι δεν θα σας απαντήσω. Εκπέμπουμε σε διαφορετικό μήκος κύματος. Ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Ούτε θα δεχθώ μαθήματα δημοσιογραφίας από ανωνύμους. Είμαι υπέρ της ανωνυμίας μόνο όταν το δημοσίευμα εκφράζει άποψη. Θα πω δύο πράγματα, για να ξεκαθαρίσω την θέση και την στάση μου απέναντι στους αναγνώστες μου.
Μπορείτε όσοι θέλετε, να συνεχίσετε να δυιλίζετε τον κώνωπα και να καταπίνετε την κάμηλο. Βρείτε όμως αλλού βήμα.Οι φίλοι κρουα - κρουά, στους οποίους απευθύνομε, μπορούν να καταλάβουν το δημοσίευμα και να διακρίνουν το ουσιώδες από το επουσιώδες. Αν "πρήζονται" μερικοί από τα δημοσιεύματά μας προφανώς δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Αν το ουσιώδες δηλαδή, η σύμβαση που υπογράφτηκε τρεις μήνες μετά την «ανάθεση» είναι για ορισμένους επουσιώδες, είναι δικό τους θέμα. Αν υπάρχουν 10 Πατέρες ή 2 Πατέρες, θα είχε ενδιαφέρον μόνον αν ο ένας εξ αυτών είχε ή έχει σχέση με τον δήμο καθώς και το είδος της σχέσης αυτής. Τον Πατέρα λοιπόν που αναζητούμε δεν τον φωτογραφίσαμε, αλλά δώσαμε την ταυτότητά του με το ΑΦΜ. Το ζητούμενο είναι οι απ ευθείας αναθέσεις από τον δήμο και η σχέση που έχουν με τον δήμο. Όσοι ακόμα θέλουν να διατυμπανίζουν πως θέλουμε να δημιουργούμε εντυπώσεις ή να σπιλώνουμε υπολήψεις, είναι άτυχοι. Τα λένε για να τα ακούνε. Για το αντικείμενο απασχόλησης του Πατέρα που αναζητούμε, όσοι ενδιαφέρεστε ρωτήστε τον δήμαρχο. Αυτός επιλέγει τους συνεργάτες του και γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενό τους.
Προς απογοήτευση αρκετών, θα συνεχίσω με την συνεργασία των φίλων κρουά – κρουά να καταγγέλω την κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητή Κρουά πολύ καλά έκανες και δημοσίευσες αυτά που δημοσίευσες. Πολύ καλά έκανες που δημοσίευσες ΚΑΙ την απόφαση του δημάρχου. Το ποιός είναι ο εργολάβος ΔΕΝ είναι το ζητούμενο. Τα ζητούμενα είναι: 1) Γιατί δόθηκε η εργολαβία με απ' ευθείας ανάθεση; 2) Είναι δυνατόν εργολάβος χωματουργικών έργων να παίρνει εργολαβία καθαρισμού, και να την παίρνει με απ' αυθείας ανάθεση; 3) Ο εργολάβος που πήρε την εργολαβία έχει σχέση με τον Δήμο;
Ο πρώτος που θα έπρεπε ν' απαντήσει είναι ο Δήμαρχος. Δεν απαντάει όμως!
Και ο κύριος που εμφανίζει τον εαυτό του ως θιγμένο (ως υιό του Νικ. Πατέρα, Προέδρου της Πρώτης, 17 χρονών και φανερά θιγμένο), θα μπορούσε ν' απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Αντί δηλαδή να λέει "με θίγεις", θα μπορούσε να πει:"ο πατέρας μου λέγεται Νικ. Πατέρας του Μιχαήλ, είναι πρόεδρος της Πρώτης, και δεν είναια αυτός που πήρε το έργο με απ' ευθείας ανάθεση, γι' αυτό και με θίγεις κυρία Κρουά". Ρωτώ λοιπόν εγώ το θιγμένο υιό: Ο πατέρας σου ο Πρόεδρος της Πρώτης, πήρε το έργο με ανάθεση;"
Τον Δήμαρχο δεν τον ρωτώ, διότι δεν πιστεύω ότι έχει την πολιτική ευαισθησία ν' απαντήσει.

Ανώνυμος είπε...

Κρουά μην πτοείσαι. Το σχόλιό σου είχε επιτυχία. Είχε επιτυχία διότι διότι διάφοροι θορυβήθηκαν και βιάστηκαν να σε λιθοβολήσουν. Είναι επιτυχία που θορυβήθηκαν. Όποιος και να είναι ο λόγος που θορυβήθηκαν, το σχόλιο είναι επιτυχία. Αν θορυβήθηκαν επειδή είναι έντιμοι άνθρωποι και δεν τους αρέσει να ακούγονται τέτοια πράγματα, χαίρομαι που υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι που αντιδρούν και φωνάζουν όταν θίγονται. Αν θορυβήθηκαν επειδή "ξεσκεπάστηκαν" και φοβούνται, χαίρομαι όταν φοβούνταιν τέτοιοι άνθρωποι και "σκούζουν".

Ανώνυμος είπε...

Λεβέντη 30-9-2001 ώρα 10.57'. Σε έπρηξε η Κρουά με φαντάσματα και εφιάλτες που βλέπει για τον Βοσκόπουλο; Φαντάσματα βλέπουν και οι εισαγγελείς; Φαντάσματα βλέπουν και οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης; Φαντάσματα βλέπει και το ΣΔΟΕ; Όλοι αυτοί βλέπουν φαντάσματα και οι μόνοι που βλέπτε την αλήθεια είσαι εσύ και ο Βοσκόπουλος; Αν ήξερα το όνομά σου θα καταλάβαινα αμέσως γιατί εσύ δεν βλέπεις "φαντάσματα". Ίσως να έχεις συμφέροντα. Όσο για τους εφιάλτες, αυτούς μάλλον τους βλέπει ο φίλος σου ο Βοσκόπουλος.
Εσύ πάντως, την εκδούλευση την έκανες στον Βοσκόπουλο. Μήπως θέλεις να σε ανταμείψει; Μήπως θέλεις να σου δώσει κανένα εργάκι ή προμήθεια με ανάθεση;

Ανώνυμος είπε...

Μετά από αυτά που έβγαλαν στην δίκη η Κουτουράτσα και ο Αλτίνης, κανείς δεν δικαιολογείται να το παίζει "ότι δεν ήξερε". Όποιος το παίζει έτσι με κάνει να πιστεύω ότι "τρώει".

Ανώνυμος είπε...

Ντόρη, μην δίνεις σημασία. Αυτοί που έχουν συμφέρον από τον Βοσκόπουλο είναι οι μόνοι που τον υπερασπίζονται. Οι άλλοι είναι μαζί σου και εναντίον του Βοσκόπουλου. Και αυτοί που τον υπερασπίζονται τώρα, εάν ή όταν θα έλθει η στιγμή θα είναι οι πρώτοι που θα τον βρίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Ποιά φαντάσματα ρε τυφλέ 30 Σεπτεμβρίου 10.57; Έχεις ακούσει εάν οι αντιδήμαρχοι του Βοσκόπουλου συζητάν το ποιός θα γίνει Δήμαρχος αν, ή όταν, ξηλωθεί ο Βοσκόπουλος;

Ανώνυμος είπε...

ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΥΤΟΥΡΑΤΣΑ. ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αν ο πρόεδρος της Πρώτης δεν είναι αυτός που πήρε το έργο, γιατί δεν βγαίνει με μία δήλωση-διάψευση να το πει;

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα δεν είναι ο εργολάβος. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ. Δεν καταλαβαίνετε ότι η κρουά μιλάει για την εξουσία και κάνει κριτική στην εξουσία; Δεν καταλαβαίνετε ότι λέει αυτά που όλοι ψυθιρίζουν;

Ανώνυμος είπε...

O υιός Πατέρα, δεν έχει πατέρα; Ο πατέρας Πατέρας γιατί δεν βγήκε αφού θίχτηκε όλη η οικογένεια και ο υιός δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα; Έχει δίκιο ο 2.01. Μπάς και είναι κανένας "ιός" ο υιός;

Ανώνυμος είπε...

Το πρόβλημα είναι οι απ' ευθείας αναθέσεις που είναι πάρα πολλές και όχι ο Πατέρας!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Έγραψες...

Αν δεν κάνω λάθος ο Πατέρας Νικόλαος είναι δημοτικός Σύμβουλος; και έχει εκλεγεί στην Πρώτη;

Την απάντηση την πείρες... ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ Κρουά Κρουά!!!

Τουλάχιστον πες στο 17χρονο παιδί ότι έκανες λάθος και δεν εννοούσες τον πατέρα του.

Τα όσα γράφετε για τις συμβάσεις υπάρχουν και δημόσια όργανα ελένγχου... αυτοί τι λένε σχετικά με το θέμα;

εφημερίδα κρουα- κρουα είπε...

Tο παραπάνω σχόλιο το δημοσιεύω για να καταλάβετε πως λίγη αυτολογοκρισία σ αυτά που γράφετε ορισμένοι,δεν βλάπτει, όπως το έχω πει και το λέω.
Σκοτώνονται μερικοί να ζητήσω σώνει και καλά συγγνώμη, επειδή δεν εννούν να καταλάβουν παρά τις εξηγήσεις που έδωσα. Και μου ζητάνε να ζητήσω συγγνώμη από ένα 17 χρονο, ο οποίος φοβάται να μας πει και το όνομά του. Έλεος. Σας παρακαλώ δεχθείτε με πολύ συμπάθεια το "ή λεγε τι σιγής κρείττον, ή σιγήν έχε"

Ανώνυμος είπε...

αν ήταν το βιολί πουλί θα έπαιζε... μότσαρτ

Δημοσίευση σχολίου