Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Η υπογραφή της παραπάνω σύμβασης είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή της. Είναι επιπλέον και ξεχωριστή ικανοποίηση για τις Δημοτικές Αρχές οι οποίες πρώτες το παρουσίασαν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα, το υπηρέτησαν με συνέπεια και το έφεραν εις πέρας.
 
Κατά την εκδήλωση της υπογραφής
ακούσαμε και είδαμε πολλά. Πρωταγωνιστής ο κ. Δήμαρχος Φλώρινας, ο οποίος το μόνο που δεν είπε είναι ότι αυτός ανακάλυψε την Αμερική.

Προσπάθησα κατά καιρούς με δημόσιες παρεμβάσεις μου, να ενημερώνω για την πορεία της Τηλεθέρμανσης, αλλά και για άλλα έργα και επιλογές. Εκτιμώ ότι επιβάλλεται και τώρα να παρέμβω για τους ίδιους λόγους, αλλά και για το ότι ο λαός του Δήμου μας θα πρέπει να έχει στέρεη άποψη για τα πρόσωπα που τον εξέφρασαν και για τα πρόσωπα που τον εκφράζουν. Τούτο, υπηρετών την αλήθεια κάνω και με πολλή ειλικρίνεια.
Σύντομα, περιεκτικά και μέσα από το περιεχόμενο των δηλώσεων του κ. Δημάρχου.
 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ξεκίνησε το 2005, το τρίτο έτος της πρώτης μας δημοτικής περιόδου (20003-2006). Με μια ιστορική, όπως αποδεικνύεται, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για λόγους βιωσιμότητας, διαχωρίσαμε την τηλεθέρμανση Φλώρινας από αυτή της Μελίτης. Παρούσα όλη η μελετητική ομάδα της ΑΝΚΟ.
Ακολούθησε ένα τεράστιο οδοιπορικό επίπονο, στο οποίο πολλές φορές ξεπεράσαμε αντοχές και δυνατότητες. Η ομάδα της ΔΕΥΑΦ, οι μελετητές της ΑΝΚΟ, Υπουργεία, αρχικά ΥΠΕΧΩΔΕ με υπουργό τον κ. Σουφλιά, ο οποίος ενέταξε αρχικά το έργο, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Εσωτερικών με τον υφυπουργό κ. Νάκο, το οποίο τμηματικά επιχορηγούσε τη μελέτη, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ρ.Α.Ε., Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ήταν η πρώτη και μόνη τηλεθέρμανση που ακολούθησε τη λεπτομερή ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Προϋπολογισμός του έργου 86.500.000 ευρώ με ΦΠΑ. 
 
Νοέμβριος 2008, έτος δεύτερο της δεύτερης δημοτικής μας περιόδου, παραλάβαμε τη μελέτη που κόστισε 1.600.000 ευρώ, σχεδόν όλη η δαπάνη από τις οριζόντιες δράσεις του ΘΗΣΕΑ του υπουργείου Εσωτερικών.
 
Το 2009 ακολούθησε ατομική πρόσκληση της διαχειριστικής αρχής του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τη ΔΕΥΑΦ, στο περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνονταν ενδεικτικά οι πηγές από τις οποίες ο Δήμος και η ΔΕΥΑΦ δικαιολογούνταν να εξασφαλίσουν την ίδια συμμετοχή.
Ο Δήμος έκανε αιματηρές οικονομίες για να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για την ίδια συμμετοχή. Παράλληλα προκάλεσε συνεδρίαση της ΤΕΔΚ (παρουσία όλων των Δημάρχων) να ενισχυθεί ο Δήμος Φλώρινας από τον τοπικό πόρο, όπως ενισχύθηκε ο Δήμος Αμυνταίου για τον ίδιο σκοπό το 2000 με ένα δις δραχμές. Δεν υπήρξε αποτέλεσμα.
 
Επιπλέον με έγγραφη πρόσκληση προς τους Βουλευτές του Νομού (κκ. Κωνσταντινίδη και Λιάνη) και τον τότε Νομάρχη Φλώρινας κ. Βοσκόπουλο ζήτησε συνάντηση για το θέμα της τηλεθέρμανσης. Παρέστησαν οι κ. Κωνσταντινίδης και Βοσκόπουλος. Ο πρώην Νομάρχης και νυν Δήμαρχος, μετά από ελάχιστα λεπτά παρουσίας, απάντησε «Δεν έχω ούτε ένα ευρώ». Τούτο, παρά το ότι διαχειριζόταν 50% του τοπικού πόρου του Νομού. Εξυπακούεται βέβαια ότι εξακολουθούσε να δαπανά για άλλες προτεραιότητες (σοβαρότερες κατ’ αυτόν).
 
Τον Αύγουστο του 2009, τρίτο έτος της δεύτερης δημοτικής μας περιόδου, υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα «Τηλεθέρμανση Φλώρινας», προϋπολογισμού 70.458.305,37 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 
Το φθινόπωρο του 2009 ακολούθησε πολιτική μεταβολή. Άλλαξε το υπουργείο ως προς την αρμοδιότητα της τηλεθέρμανσης από ΥΠΕΧΩΔΕ σε Ανάπτυξης, άλλαξαν και τα πρόσωπα στη Διαχειριστική.
 
Στη συνέχεια, ακολούθησαν συναντήσεις (πάντοτε με δική μου συμμετοχή) στελεχών της ΔΕΥΑΦ, των μελετητών του έργου και των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής. Θέματα αιχμής η μελέτη κόστους - οφέλους και οι πηγές από τις οποίες εξασφάλιζε ο Δήμος την ίδια συμμετοχή. Τούτο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς την οποία είχε αποσταλεί ο φάκελος της τηλεθέρμανσης διαφωνούσε ως προς αυτά.  
 
Ο Δήμος είχε εξοικονομήσει 4.000.000 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2010 παύει η ισχύς του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από το οποίο ο Δήμος είχε δεσμεύσει 400.000 ευρώ. Περίπου τον ίδιο μήνα, επίσης, έληγε η δυνατότητα να δεσμεύει για την τηλεθέρμανση τον τοπικό πόρο που του αναλογούσε και, προκειμένου να τον χάσει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, το ποσό μεταφέρθηκε για την εκτέλεση έργου στο δευτερεύον δίκτυο της πόλης. Το έργο προϋπολογισμού 350.000 ευρώ περίπου το εκτέλεσε ο νυν Δήμαρχος Φλώρινας.
 
Η προσπάθεια της ΔΕΥΑΦ συνεχίστηκε με την ίδια ένταση για τη μελέτη κόστους - οφέλους και για τις πηγές εξασφάλισης της ιδίας συμμετοχής. Μόνον έτσι, ο δανεισμός για να συμπληρωθεί το ποσό της ιδίας συμμετοχής θα ήταν διαχειρίσιμος από το Δήμο (παρά το ότι δεν είχε δάνειο ο Δήμος).
Καθοριστικό, λοιπόν, για το ότι δεν ξεκίνησε το έργο ήταν η κάθετη άρνηση του πρώην Νομάρχη και νυν Δημάρχου Φλώρινας να συνδράμει το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας από τον τοπικό πόρο του Νομού του οποίου το 50% διαχειριζόταν.
 
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή άφησε στην παρούσα 3.200.000 ευρώ για την τηλεθέρμανση. Καμία σχέση με αυτά το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Μπορούσαμε να τα είχαμε δαπανήσει και τη ματαίωση του έργου να την αποδίδαμε αλλού. Αυτό δεν κάνει ο κ. Δήμαρχος;
Πολεμήσαμε μέχρι τέλος για το έργο και το κρατήσαμε δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην επόμενη Δημοτική Αρχή να το συνεχίσει.
 
Ο κ. Δήμαρχος μπήκε στο όχημα της τηλεθέρμανσης χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Τυπικός λαθρεπιβάτης. Αντί να ασχοληθεί αμέσως με αυτή έσυρε το έργο με σκοπό να δημιουργήσει χάσμα χρόνου από τον αγώνα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το ίδιο έκανε και με τη γέφυρα του Αρμενοχωρίου. Πολιτική απολίτικη και επικίνδυνη.
Ξεκίνησε από το αμίμητο «Η ΔΕΗ θα την κάνει» και κατέληξε στην πρακτική αριθμητική: Τόσα μας αναλογούν από τον πόρο του διευρυμένου Δήμου, τόσα θα μας δώσει η περιφέρεια από τον τοπικό πόρο που της αναλογεί, τόσο δάνεια θα πάρουμε, πότε «Ζήτω εμείς!», στη φωτιά οι προηγούμενοι.
 
Θέλοντας να δημιουργήσει εντυπώσεις παραπλανητικές αναφέρεται σε ανύπαρκτο ποσό του «ΘΗΣΕΑ» 3.000.000 ευρώ για την τηλεθέρμανση Φλώρινας, που η κατάργησή του το συμπαρέσυρε και έπαψε να υπάρχει για το έργο. Το μόνο αναγεγραμμένο ποσό στο πρόγραμμα από το ΘΗΣΕΑ ήταν 400.000 ευρώ περίπου.
 
Γεννάται, όμως, το ερώτημα: γιατί δεν ανέφερε ποτέ τι ποσά ο Δήμος αξιοποίησε από το ΘΗΣΕΑ; Δε γνωρίζει τη μελέτη της τηλεθέρμανσης, τα πέντε δίκτυα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, τη δεξαμενή των 2000κμ της Φλώρινας, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, τους εξοπλισμούς του Δήμου και της ΔΕΥΑΦ, τις μελέτες που μετατράπηκαν ή μετατρέπονται σε έργα (Μοναστηρίου, Μακεδονομάχων, Ευρυδίκης κλπ).
 
Δεν τον έχουμε ακούσει να αναφέρεται: 
α) στο τοπικό ρυμοτομικό του πρώην στρατοπέδου Τάγαρη, που είχαμε υποβάλει για έλεγχο και υπογραφή αρμοδίως.
β) Στην οργανωμένη Δημοτική Βιβλιοθήκη που παρέλαβε με 3500 βιβλία και σε πλήρη λειτουργία (Υπάρχει ή όχι; Λειτουργεί ή όχι;)
Δεν τον έχουμε ακούσει να αναφέρεται στη συνδρομή του ως Νομάρχης σε μελέτη ή έργο του Δήμου στο διάστημα της νομαρχιακής του θητείας.
Ευχή και στόχος όλων είναι η ολοκλήρωση του έργου και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία. Ο δρόμος του είναι μακρύς και δύσκολος, δύσκολος για το έργο. Απομένουν από τα 12 υποέργα τα έντεκα υπόλοιπα να φτάσουν στο στάδιο της δημοπράτησης για το Δήμο και για τη ΔΕΥΑΦ. Απαιτείται σοβαρότητα, μεθοδικότητα και αποστασιοποίηση από το θέμα των εκλογών. Όλοι μας θα είμαστε συνοδοιπόροι στην προσπάθεια.
 
Ο κ. Δήμαρχος «ευκαιρίας δοθείσης» ξεπέρασε το λόγο της πρόσκλησης (υπογραφή της σύμβασης) και προχώρησε και σε απολογισμό. Αναφερόμενος στη μείωση του νερού και είπε ότι ήταν προεκλογική δέσμευση. Ως τέτοια εξαγγελία τη χαρακτηρίζουμε ότι δεν εγνώριζε το θέμα του κόστους του νερού. Η αφαίρεση του ειδικού τέλους 80% στο τρίτο έτος μόνο για τη Φλώρινα έχει σχέση με σχετικό νόμο που προβλέπει ότι από τους καταναλωτές μετά 30 χρόνια από την ίδρυση της ΔΕΥΑΦ καταργείται το ειδικό τέλος. Για τους Φλωρινιώτες, που η ΔΕΥΑΦ ιδρύθηκε το 1983, το ειδικό τέλος καταργείται το 2013.
 
Οι άλλοι Δήμοι  από την επόμενη της λειτουργίας του υπέγραψαν προγραμματικές συμβάσεις με τις ΔΕΥΑ για το θέμα του νερού και ενέταξαν τους συγχωνευθέντες Δήμους υπό την ευθύνη των ΔΕΥΑ (διαχείριση νερού, πηγές κλπ).
Το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ως Νομάρχης δεν το υπηρέτησε ο νυν Δήμαρχος. Ως Δήμαρχος δε θέλησε να μελετήσει πώς και πόσο αξιοποίησε το πρόγραμμα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τα ποσά που δικαιούνταν κάθε Δήμος από το πρόγραμμα καθορίζονταν με κριτήρια. Η ροή του προγράμματος καθορίζονταν κεντρικά.
 
Κλείνοντας, έχουμε να πούμε ότι οι καιροί για τους ασχολούμενους με τα κοινά είναι ιδιαίτερα σκληροί και η κοινωνία αυστηρότατη. Δε φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο τυχαία. Φτάσαμε από την αλαζονεία, την ιδιοκτησιακή αντίληψη, την έλλειψη σεβασμού προς την κοινή περιουσία.
Επιβάλλεται η φρόνηση, το μέτρο, η αναγνώριση του έργου των προκατόχων, και της αρχής της συνέχειας.  


Στέφανος Χ. Παπαναστασίου

22 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο ΠΙΟ ΤΙΜΙΟΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ!ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ,ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΡΕΜΗ ΔΥΝΑΜΗ,ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ,ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΜΦΑΡΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ Η ΖΩΗ ΜΑΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΧΝΟΣ ΤΣΙΠΑΣ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ,Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΗΓΗΘΟΥΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

THN ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΣΤΕΦΑΝΕ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΧΑΣΟΜΕΡΗΣΕΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΔΕΙΛΙΑΣΕΣ ΠΟΛΥ. ΑΝ ΤΗΝ ΕΙΧΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΣΥ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΩΡΑ. ΔΕΝ ΤΟ ΝΟΝΗΖΕΙΣ;

V.A. 12 είπε...

με ναφθαλίνες ΔΕΝ ΡΑΒΕΙΣ ΟΥΤΕ ΝΥΦΙΚΟ ΟΥΤΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ...ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΟΡΙΣ ΞΥΠΝΑ ....

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,ΠΑΩ ΠΑΣΟ,ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ .ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΑΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ.Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.

Ανώνυμος είπε...

Μιά φορά κατέβασε το ποτάμι της Σκοπιάς κούτσουρα Στέφανε και σύ δεν έπεισες τους χωρικούς να τα μάσουν, ούτε τους πήρες από να δεκάρικο να βάλεις άλλους , ούτε ξένους έβαλες να τα φέρουν.
Τώρα Στέφανε κούτσουρα δεν έχει και συ άρχισες να ξεραίνεσαι,κρυώνουν κοίτα πως σε κοιτάζουν !
Και τζάμπα να φέρνανε φορτιά Στέφανε την υγειονομία των μουλαριών θα κοίταγες...

Ανώνυμος είπε...

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ Ή ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ V.A.12: MΕ ΠΟΡΔΕΣ ΑΥΓΑ ΔΕΝ ΒΑΦΕΙΣ ...ΝΤΟΡΙΣ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΣ...

Ντόρη Κουτουράτσα είπε...

V.A, 12 υπάρχει και το ρηθέν ΣΟΦΟΣ ΕΞ ΕΤΑΙΡΟΥ.

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

Για το παραμύθι που έχετε φάει από τον Βοσκόπουλο, δεν βλέπω να κάνετε κουβέντα. Το κατάπιατε αμάσητο; Ο Π''παναστασίου, δεν βλέπω να θέλει χειροκρότημα, μας αποκαλύπτει αλήθειες τις οποίες ούτε καν αγγίζουμε και ως συνήθως αρχίζουμε να λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Ανώνυμος είπε...

ΑΝ ΠΑΡ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕΙ Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΨΙΜΟΣ ( ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ ) ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΑΙΝ ΟΙ ΡΕΓΓΕΣ..!

Ανώνυμος είπε...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΕΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΑΜΦΑΡΕΣ...ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ...ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ...ΤΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΘΑ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...ΔΕ ΜΑΣΑΜΕ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΟΙ...ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ,ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝΕ....

Ανώνυμος είπε...

BAΡΕΘΗΚΑΜΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΣΚΥΛΟΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΜΠΕΖΕΡΙΣΑΜΕ ΚΥΡΙΟΙ, ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΕΙΣΟΝ ΤΟ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΑΙ ΜΕ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΣΚΟΠΙΑΣ, ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΜΕ ΤΣΟΚΟΛΑΤΟ ΥΓΕΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Βλέπω η ΔΕΥΑΦ στελεχώνεται. Άραγε λόγω των αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν από τη τηλεθέρμανση ή για να βολέψουν για 4 ΧΡΟΝΙΑ αυτούς που θέλουν να "δέσουν" για τις εκλογές;
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨ4ΟΕΕΖ-Δ2Κ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΨΒΟΕΕΖ-Δ1Φ

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΩΝΥΜΕ 10:43 ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΟΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙΣ,Ή ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΓΡΑΦΙΚΟΙ...

Ανώνυμος είπε...

Για να σοβαρευτούμε , η κορωνίδα πολιτικής της θητείας Βοσκόπουλου καταρρίφθηκε . Το ζήτημα είναι μέχρις εκλογών να καταφέρουμε , διότι υπάρχουν πολλές αφορμές από πράξεις και παραλείψεις,να στηλιτεύσουμε την πολιτική του ,χωρίς κουτσομπολιά και κατινιές. Αυτοί είναι που είναι στην πρίζα, αυτοί είναι πρέπει να φοβούνται , αυτοί είναι που πρέπει να φύγουν δια παντώς από τα κοινά της Φλώρινας...

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι στιγμής η κορωνίδα της πολιτικής Βοσκόπουλου είναι η "αποκατάσταση της Ζέτας". Βέβαια, εάν προκύψει κανένα κατηγορητήριο για κλέψιμο δημοσίου χρήματος, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

ΒΟΥΝΙΣΙΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ είπε...

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΌΜΜΑ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

http://clubs.pathfinder.gr/dimoskopisi

Ανώνυμος είπε...

OYΤΕ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΑΔΗ.

Ανώνυμος είπε...

8.46MM AN EXOYME OMΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 ΤΟΤΕ ΘΑ ΦΑΣ ΣΤΗ ΜΑΠΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΑΔΗ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑΜΙΣΥ ΧΡΟΝΟ!

Ανώνυμος είπε...

....-ΝΤΟΛΤΣΕ ΒΗΤΑ-ΓΛΑΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΟ ΚΑΛΆΜΙ ΦΟΡΤΣΑ ΓΙΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ....

Δημοσίευση σχολίου