11:18 π.μ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΛΩΡΙΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αναρτήθηκε από Εφημερίδα Κρουά - Κρουά |
Οι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα, αναζητώντας λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα της Αυτοκρατορίας τους, επέτρεψαν – εξαναγκασθέντες πολλάκις- να ενσωματωθούν λειτουργίες και συλλογικές εκφράσεις στην διάρθρωση των τοπικών κοινωνιών της Αυτοκρατορίας τους. 
Η δυνατότητα όμως που παρέχονταν δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης της Οθωμανικής κυριαρχίας. 
Η ωρίμανση όμως των εθνικών ιδεών και ιδεωδών στα πλαίσια των εθνικών ομάδων της Αυτοκρατορίας συντελούνταν στους ρυθμούς μιας συγκεκαλυμένης αντίστηξης στην κυρίαρχη
μελωδία πραγμάτωσης του  συλλογικού πολιτισμικού γεγονότος που προβάλλονταν.
Το μοντέλο αυτό διατύπωσης και λειτουργίας καλλιεργήθηκε στις τοπικές κοινωνίες σ’ολη την υπόλοιπη χρονική διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων.                                                                                                                                          

Τα εθνικά κράτη που πρόεκυψαν στην περιοχή μας –αντικαθιστώντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία- στην  βασανιστική τους πορεία, για την  κατάκτηση των  δημοκρατικών ελευθεριών για τους  πολίτες τους   δεν επεφύλαξαν διαφορετική τύχη για τις συλλογικές κοινωνικές εκφράσεις.                                                                                                                                     

 Για τον λόγο αυτό το κύριο εκρύπτετο στα συμφραζόμενα.                                                                   Το  έμβρυο  εκυοφορείτο  αρμονικά συνοδευόμενο από το στίγμα της παθογένειας αυτής.
Οι κοινωνίες  είχαν εθιστεί και οι άνθρωποι περισσότερο. Το παν οικοδομείτο στην βάση αυτής της δημιουργικής.                                                                                                                    
 Όσο οι συνθήκες περιπλέκονταν και οι μορφές της καταπίεσης άλλαζαν οι τεχνικές της  προσαρμογής εξελίσσονταν και χρησιμοποιούνταν τόσο από τους κυρίαρχους όσο και από τους κυριαρχούμενους.

Η πόλη μας ευτύχησε – για μια σειρά λόγους –  να γίνει το λίκνο πολλών συλλογικών εκφράσεων και πολιτιστικών συλλόγων αυτού του τύπου. 
Οι περισσότεροι από αυτούς τους συλλόγους δεν υπάρχουν πλέον . 
Αυτοί όμως  που υπάρχουν με δυσκολία μπορούν  να κρύψουν  την παθογένεια του είδους.                                                                                                     
 Μετά την αρχική εκρηκτική και ελπιδοφόρα  ιδρυτική τους περίοδο οι πορείες τους είναι πλέον ομοιόμορφες. Η αναγνώριση βέβαια γίνεται στο σύστημα αναφοράς που εντάσσονται.                                                                                                                                                          Για να πάψουν όμως να είναι αθύρματα τραγικά που εκμετρούν το ζείν, επιβάλλεται  να ενσωματώσουν  όρους μεταλλαγής.   
                                                      
 Η εφημερίδα μας το εύχεται….

Αναδημοσίευση εφημερίδα κρουά - κρουά "το κράξιμο" φύλλο 39 , Νοέμβριος 2011, σελ 2 
Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ 
   

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου