2:31 μ.μ.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΡΙΖΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ

Αναρτήθηκε από Εφημερίδα Κρουά - Κρουά |

  AYTA NA TA ΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
κ. Βοσκόπουλε στις 13 -6- 2012
 Μέχρι τότε, θα λάβετε γνώση (ελπίζω) 
για να παραστείτε στο δικαστήριο.
Θα είμαστε εκεί.

(Δεν φτάνει που τα είπε στη συνέντευξη του ο κ. Βοσκόπουλος, τώρα τα γράφει κιόλας σε δελτίο τύπου) Τον ευχαριστούμε που μας απαλάσσει από τον κόπο της απομαγνητοφώνησης)
Αν δεν βαρυέστε διαβάστε τα 

« Επίσημα, δεν έχω παραλάβει κανένα έγγραφο από την εισαγγελία ακόμα. Τώρα, ποιοι τα μαθαίνουν, πώς και από ποιους και αν αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα, δεν τα γνωρίζω. Παρ’ όλα αυτά, από τους άλλους υποτιθέμενους συγκατηγορούμενους έχω μάθει κάποια πράγματα.
Καταρχήν, μου φαίνεται παράλογο και περίεργο το κατηγορητήριο το οποίο ασκείται στο πρόσωπό μου, όπως και στους υπόλοιπους τρεις συγκατηγορούμενούς μου για παράβαση καθήκοντος. 
Θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία, τα οποία αν τα θέλετε είναι στη διάθεσή σας και θα σα πω γιατί ακριβώς μιλάμε.
Διώκομαι ποινικά για ηθική αυτουργία για το διαγωνισμό που είχε γίνει για τη λίμνη Βεγορίτιδα. Από το πρόγραμμα Leader+, είχε γίνει ένα διατοπικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας»,  το οποίο χειρίστηκαν η ΑΝΦΛΩ και η αντίστοιχη Αναπτυξιακή της Πέλλας. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε κάποια στιγμή πριν το 2007, είχε ακυρωθεί και μετά από διορθώσεις έγινε ξανά. Το 2007, όταν έγινε ο διαγωνισμός, όλη τη διαδικασία τη χειρίστηκε η ΕΔΠ, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Leader. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ, δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος, διότι έχει παραχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος στην ΕΔΠ.
Στην επιτροπή αυτή, Πρόεδρος ήταν ο κ. Άνθιμος Μπιτάκης και μέλη ήταν οι  κ.κ. Άρης Αριστείδου, Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, Αθανάσιος Λουκάς και Ιωάννης Γερμανίδης. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της ΕΔΠ, το οποίο και σας δίνω.
Όλες οι ενέργειες οι οποίες έγιναν από την ΕΔΠ και από τους εργαζόμενους εκείνο το διάστημα, έγιναν νόμιμα και όπως προβλέπει η νομοθεσία. Στη συνέχεια, ετοιμάστηκε η προκήρυξη με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας», ακολούθως βγήκε η περίληψη της προκήρυξης του έργου η οποία και δημοσιεύτηκε. 
Στο διαγωνισμό αυτό, συμμετείχε και η κ. Κουτουράτσα, με μία από τις εταιρίες της η οποία αποκλείστηκε, γιατί δεν είχε τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονταν από την προκήρυξη. Η επιτροπή του έργου και του Leader+ προτείνεται από την ΑΝΦΛΩ, αλλά εγκρίνεται από το Υπουργείο. Η δε σύσταση της επιτροπής, έγινε μετά από προτάσεις των φορέων, έπειτα από σχετικό έγγραφο της ΑΝΦΛΩ. Η ΣΎΜΒΑΣΗ του έργου υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ, δηλ από τον κ. Μπιτάκη Άνθιμο.
Γίνεται ο διαγωνισμός, με την προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Ακολούθως, γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών, πάλι από αρμόδια επιτροπή και όχι από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ, ούτε και από την ΕΔΠ. Η επιτροπή, ορίζεται διατοπικά με δύο μέλη από τη Φλώρινα και δύο από την Πέλλα και η οποία συνεδρίασε στις 08 Ιουλίου 2008, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους που υποβλήθηκαν και οι οποίοι ελέγχθηκαν παρουσία και της κ. Κουτουράτσα. Η επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της κ. Κουτουράτσα, με το εξής αιτιολογικό: «Κατά τον λεπτομερή έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ασφαλιστική ενημερότητα η οποία κατατέθηκε από την εταιρεία Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. έχει εκδοθεί στις 07.03.2008, με συνέπεια αυτό να αποτελεί κριτήριο απόρριψης της πρότασης. Στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η οποία ήταν στις 30.06.2008». Ακολούθως, υπογράφει η επιτροπή.
Η κ. Κουτουράτσα, δεν έκανε ένσταση, αφού θα έπρεπε να πληρώσει 1.000,00€, αλλά υπέβαλλε τις αντιρρήσεις της με έγγραφό της. Η επιτροπή αξιολόγησης –ενστάσεων προσφορών, στην οποία συμμετέχουν και τα τέσσερα μέλη της, Μαρκοπούλου Ελένη, Φουντουκίδης Γιώργος από την ΑΝΦΛΩ και Βυρώζης Ευάγγελος και Ζάχου Άννα, από την Αναπτυξιακή Πέλλας, συνεδριάζει ξανά στις 11 Αυγούστου 2008 και εξετάζει τις αντιρρήσεις της κ. Κουτουράτσα. Στο πρακτικό της αναφέρει «Η ασφαλιστική ενημερότητα που κατέθεσε η Μονοπρόσωπη εταιρεία Πανδώρα DTW Ε.Π.Ε. ως στοιχείο των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, φέρει ημερομηνία έκδοσης την 07-03-08, ήτοι 113 ημέρες προ της 30-06-08». Αυτός ήταν και ο λόγος απόρριψης της προσφοράς.
Ο λόγος για τον οποίο έπρεπε τα δικαιολογητικά να έχουν ημερομηνία εντός 30 ημερών, έγινε, ώστε να εξασφαλιστεί ο διαγωνισμός ότι αυτός ο οποίος θα φέρει μια βεβαίωση, ότι δε χρωστάει χρήματα τη συγκεκριμένη στιγμή που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Για τον όρο αυτό, απορρίφθηκε η κ. Κουτουράτσα.
Ακολουθεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης σχετικά με τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, στο οποίο η ΕΔΠ αναφέρει: «Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Μπιτάκης Άνθιμος. Αναφέρθηκε στο πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η ασφαλιστική ενημερότητα η οποία κατατέθηκε από την εταιρεία  Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., έχει εκδοθεί στις 07.03.2008 με συνέπεια αυτό να αποτελεί κριτήριο απόρριψης της πρότασης. Στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς η οποία ήταν στις 30.06.2008.
… Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΠ Leader+, συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνουν η ομάδα να προβεί άμεσα στην κοινοποίηση του εγγράφου σχετικά με την απόρριψη της πρότασης της εταιρείας Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Αυτό αποφασίζει η ΕΔΠ.
Ο πρόεδρος της ΕΔΠ, κ. Μπιτάκης, με έγγραφό του ζητάει από τη δικηγόρο και νομική σύμβουλο της ΕΔΠ κ. Χριστοφίδου, διευκρινήσεις σχετικά με την επιστολή της κ. Κουτουράτσα, στην οποία λέει:
«Μετά την παραλαβή της υπ’. αριθ. Πρωτ.: 1785/31-07-2008 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία “ Πανδώρα DTW Μον. Ε.Π.Ε.” η οποία αναφέρεται σε αντιρρήσεις επί του έργου “Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας” σχετικά με την προκήρυξη για δημιουργία χάρτη, φυλλαδίου, τετράπτυχου, οδηγού περιοχής και δημιουργία λευκώματος, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της επιστολής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας».
Η κ. Χριστοφίδου, απαντάει:
« 1. Όπως προκύπτει από το κείμενο της προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των αναφερομένων σε αυτό δράσεων στο πλαίσιο του υποέργου “Ανάδειξη  και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας”, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
2. Συνεπώς σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο καθίσταται το γεγονός, ότι κάθε ενδιαφερόμενος- διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω οδηγίας.
3. Η κα Πανδώρα Κουτουράτσα μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, προσκόμισε μια ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία έφερε ημερομηνία εκδόσεως προγενέστερη των 30 ημερών από την 30-6-2008 και δη προ τετραμήνου.
4. Για τον ως άνω λόγο θα πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών».
Στη συνέχεια, η ΕΔΠ εξετάζει τις αντιρρήσεις της κ. Κουτουράτσα, απορρίπτει την αίτησή της και ακολουθεί το τελικό στάδιο της αξιολόγησης, όπου η ΕΔΠ, μετά από εισήγηση του Προέδρου της κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία PROLINE Ε.Π.Ε.
Από ό, τι βλέπετε, όλα έγιναν νομιμότατα. Τώρα για ποιο λόγο κατηγορούμαι; Ο κάθε πολίτης κατά τεκμήριο θεωρείται αθώος και καθένας μπορεί να τον κατηγορήσει. Η δικαιοσύνη σήμερα, με τα όσα συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα με την υπόθεση του κ. Ψωμιάδη, δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και κατά τεκμήριο μας θεωρεί παραβάτες. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι  δεν είμαστε ελέφαντες. Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, όλες οι επιτροπές λειτούργησαν άψογα και νόμιμα και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία σχέση με τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Και αυτό είναι και το σημείο το οποίο με εκπλήσσει. Και εκπλήσσομαι ακόμα περισσότερο, που πριν ακόμα λάβω κάποιο ειδοποιητήριο, εδώ και λίγο καιρό, ορισμένοι γνωρίζουν ότι θα κατηγορηθώ. Επαναλαμβάνω, ότι δεν έχω πάρει ακόμα καμία ενημέρωση από την εισαγγελία. Ό,τι σας λέω τώρα, το έμαθα από τους άλλους συγκατηγορούμενούς μου, οι οποίοι είναι τα δύο μέλη της επιτροπής η κ. Ελένη Μαρκοπούλου και ο κ. Γιώργος Φουντουκίδης, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορούμαστε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κ. Ζέτα Ρίζου και εγώ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση μέχρι σήμερα. 
Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν βρισκόταν στην Αθήνα για να βρει δικηγόρο για την υπεράσπισή του, ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι «Στην Αθήνα βρισκόμουν για να διασφαλίσω δωρεάν ρεύμα για τους Φλωρινιώτες, θέσεις εργασίας και την επαναλειτουργία του τρένου. Δικηγόρους άξιους και καλούς έχουμε και στη Φλώρινα».  

20 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ!

Ανώνυμος είπε...

Μα ...., τόσο δεν μπορεί να καταλάβει πως ό,τι λέει είναι σε βάρος του; Μόνον πονηρός είναι; Καθόλου έξυπνος δεν είναι;

Και κάτι άλλο. Αν διαβάσει κανείς το παρπαάνω κείμενο και ακούσει την συνένετευξή του, ακταλαβαίνει πως ο Βοσκός στην συνέντευξη τα έλεγε "παπαγαλία".

Καλά αυτός έχει το μυαλό που έχει. Οι γύρω του; Μήπως οι γύρω του έχουν καταλάβει τι γίνεται και τον "πάνε για σφάξιμο"; Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΑΣ.
ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ...
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΛΑ...

Ανώνυμος είπε...

Και μολονότι παραδέχεται ότι θα έιναι κατηγορούμενος δημόσια, εν τούτοις δεν θίγεται καν να τοποθετήσει( προσωρινά έστω μέχρι Ιούνιο)έστω έναν προσωρινό αντικαταστάτη του.
Επίσης αποφαίνεται ότι...δεν είναι ελέφαντας..

Ανώνυμος είπε...

O Δήμαρχος πρέπει να πάει το ειδοποιητήριο στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσει εκεί τις εξηγήσεις του..

Ανώνυμος είπε...

εκεί θα καγχάσει η ποικιλλόχρους αίγα

Ανώνυμος είπε...

Πες μου τώρα 5.12 πως η αντιπολίτευση δεν ξέρει τίποτα! Για να δούμε τι θα κάνουν οι Ασπρίδης, Μούσιου και Καραντζίδης. Ο Βοσκόπουλος μπορεί να λέει και να κάνει ότι θέλει. Αυτοί τι κάνουν; Δεν πρέπει να το ερευνήσουν; Κρουά, αλήθεια, ενδιαφέρθηκε, έστω και ένας να έρθει και να σου ζητήσει στοιχεία; Για να δούμε; θα τολμήσει κανένας να του πεί ότι δημόσια εκτίθεται και μας δουλεύει;

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΛΕΕΙ Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΑΚΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ. ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΙ ΠΗΡΑΝ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΡΕ ΧΑΡΤΙ; ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΟ ΒΛΑΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙ;

Ανώνυμος είπε...

O BOΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΝΟΜΙΖΕΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΑΣ ΝΟΜΙΖΕΙ. ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΩΣ Η ΚΡΟΥΑ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
Η ΚΡΟΥΑ (ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΜΕ ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ) ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ. ΑΛΛΟΙΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΡΟΥΑ.
ΟΣΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΙΘΑΛΟΟΜΙΧΛΗ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΘΩΜΑΔΕΣ, ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ.
ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΜΕ.

Ανώνυμος είπε...

Καλά πήγε το 2011 για κάποιους μα απ΄ο,τι φαίνεται το 2012 προμηνύεται ακόμα καλύτερο…
Τελικά εδώ ισχύει το κάθε φέτος και καλύτερα!
Πέρσι το τελευταίο εξάμηνο:
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/4Α86ΩΗΙ-ΑΙ0
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/45ΟΕΩΗΙ-ΛΓ1
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/457ΓΩΗΙ-ΗΝΩ
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/4568ΩΗΙ-9Ο8
και φέτος ήδη στο πρώτο δίμηνο:
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/ΒΟΖ3ΩΗΙ-315
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/ΒΟΖ3ΩΗΙ-ΒΟΔ
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosflorinas/ada/ΒΟΖ3ΩΗΙ-Ι5Π

Κάποιοι άνθρωποι δεν πτοούνται από τίποτα...

Ανώνυμος είπε...

12:15,
γιατί δεν ρωτάς την Οικονομική Eπιτροπή του Δήμου γιατί του δίνουν έργα... και εμένα άμα μου έδειναν δουλειά ναι θα έλεγα... βρες μου έναν που θα έλεγε όχι.

Ξεμπροστιάστε την Οικονομική Επιτροπή, έκανε νόμιμα τις αναθέσεις ναι ή όχι και κάντε καταγγελία επώνυμη προς αυτή αν έχετε κότσια... από κατινίστικα κοτσομπολιά άνευ ουσίας πολλά διαβάζουμε εδώ.

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

ΑΦΉΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΊΑ και τη ΣΥΝΟΥΣΙΑ για σένα 11.03.Και τα ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ μεγάλε μου σε συσκευασία φιάλης κρασιού 500 ευρώ και κάτι.
Να ξέρεις πως δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον ούτε ανώνυμες ούτε επώνυμες καταγγελίες. Μη ξεχνάς πως η εισαγγελεία επεμβαίνει και αυτεπάγγλτα και οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης όπως και το ΣΔΟΕ κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
Και αυτά τα "αθώα" και άνευ ουσίας δημοσιεύματα κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
Συστήσου εν τω μεταξύ στον κ. Βοσκόπουλο - αν δεν είσαι της αυλής του - για να πας μάρτυρας υπέράσπισής του.

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΊΝΕΤΕ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΛ. ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ. ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΝΑ ΛΕΝΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥΣ. ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ.

Ανώνυμος είπε...

MH TON ΠΑΡΕΞΗΓΗΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΤΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ!ΒΡΕ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΒΛΑΚΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΕΙ?

Ανώνυμος είπε...

ΜΑ ΚΑΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΨΕΙ? ΓΙΑΥΤΟ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ? ΑΥΤΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ ΘΑ ΒΟΛΕΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΣΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΘΕΣΗ??????

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ....
Πολύ καλό αστείο φίλε 11:03 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ας μας πει κάποιος από αυτούς που ξέρουν, πώς πήρε το εμπειροτεχνικό ο κ Τιρκιλίδης;;;
Τί είδους προϋπηρεσία είχε…
Από τα λίγα που γνωρίζω , ρούχα πουλούσε.

Εφημερίδα Κρουά - Κρουά είπε...

Σε λίγο θα δούμε τα έργα που πήρε ο κ. Τρικιλίδης επί νομαρχίας Βοσκόπουλου. Δώστε μου λίγο χρόνο.

Ανώνυμος είπε...

Κρουά σε παραδέχτηκα σήμερα στο ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ. Το είπες ευθέως πως η ποινική δίωξη κατά Βοσκόπουλου, Ρίζου και των λοιπών συγγενών είναι γεγονός και προκάλεσες τον δήμαρχο να βγεί και να σε διαψεύσει. Μούγγα όμως ο Βοσκός.Συνέχισε όπως εσύ ξέρεις καλύτερα. Περιμένουμε υπομονετικά τα νέα σου, όποτε και όπως εσύ κρίνεις και να ξέρεις ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ.

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΞΕΕΕΕΕΡΟΥΝ.

Δημοσίευση σχολίου